Everstijn_Uw_personeel_foto

Uw personeelHoe bindt u succesvolle medewerkers aan uw bedrijf? Onder andere door zekerheid en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden. Everstijn Intermediair heeft alle mogelijkheden in huis.

Te denken valt dan aan:

Pensioen
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Aanvulling op de Anw
Personeelsvoorzieningen
Aanvullende arbeidsvoorwaarden
Schadeloosstelling
Ex-patriateverzekering
Zakenreis
Bedrijfsongeval
Bedrijfsspaarregelingen